Pokrývačské a klampiarske práce

Pokrývačské prácePokrývačské práce na šikmých strechách

  • fóliovanie
  • betónové krytiny
  • pálené krytiny
  • šindel

Klampiarske práce

  • montáž plechovej krytiny
  • montáž falcovanej krytiny
  • montáž úžľabia
  • oplechovanie komínov
  • kompletná vysprávka komínov
  • lemovania a oplechovania
Vytlačiť

Partneri

Bramac Knauf

Výroba nábytku na mieru

Stolár Levice